»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 08/12/2022 11:06

Hệ thống VietinBank nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 5 - 6/12/2022, Bộ Chính trị cùng Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức “Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”. Toàn hệ thống VietinBank đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt và học tập bằng hình thức trực tuyến.

Hội nghị được nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Định hướng quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Hội nghị đã được triển khai nghiêm túc, bài bản; đồng thời phân tích, nhấn mạnh các nội dung quan trọng trong các nghị quyết đã được Ban Chấp hành Trung ương ban hành tại Hội nghị Trung ương 6. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị: Ngay sau hội nghị quán triệt, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức phù hợp, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu và thấm nhuần các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6.

Các đại biểu tại điểm cầu Trụ sở chính VietinBank

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được tổ chức nhằm giúp cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 6. Từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 tại địa phương, cơ quan, đơn vị để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả. Đồng thời tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở chính VietinBank

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam cũng như toàn hệ thống đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trực tuyến kết nối từ Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội tới 175 điểm cầu trong toàn hệ thống. Điểm cầu chính của hệ thống VietinBank tại Trụ sở chính có sự tham dự của đồng chí Trần Minh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Trần Kiên Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo cùng Lãnh đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên.

Đỗ Hà