»

Giá vàng giao ngay thế giới 15h00' ngày 04/08: 238.84 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 15h00' ngày 04/08 mua: 56.83 nghìn đồng/chỉ, bán: 58.00 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 04/08: VN-Index: 827.57 +12.92 HNX-Index: 112.50 +2.08 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 10/7/2020 01:34

Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW làm việc tại Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Ngày 9/7/2020, Đoàn giám sát của Ban Tổ chức Trung ương (BTCTW) và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) do đồng chí Hà Ban - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Phó Trưởng BTCTW làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Ngân hàng TMCP Công Thương (NHCT) Việt Nam về công tác cán bộ.

Đồng chí Hà Ban - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng BTCTW phát biểu chỉ đạo

Thực hiện Kế hoạch số 256-KH/BTCTW ngày 09/6/2020 của BTCTW giám sát chuyên đề về công tác cán bộ năm 2020 và Quyết định số 6447-QĐ/BTCTW ngày 03/7/2020 của BTCTW về thành lập các đoàn giám sát chuyên đề về công tác cán bộ năm 2020, Đoàn giám sát của BTCTW đã xuống làm việc với Đảng ủy Khối DNTW để triển khai nội dung giám sát về việc thực hiện công tác cán bộ của Đảng ủy Khối DNTW. Theo chương trình làm việc của Đoàn Công tác BTCTW và Đảng uỷ Khối DNTW, Đảng bộ NHCT Việt Nam vinh dự được tin tưởng, lựa chọn để Đoàn Công tác giám sát của BTCTW xuống khảo sát và làm việc.

Cùng dự buổi làm việc với đồng chí Hà Ban tại Đảng ủy NHCT Việt Nam còn có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Phan Thăng An - Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ; đồng chí Cao Anh Thắng - Phó vụ trưởng Vụ V; đồng chí Trần Thanh Cương - Phó Cục Trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW cùng các đồng chí trong Đoàn giám sát của BTCTW và các đồng chí của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW.

Về phía NHCT Việt Nam có đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Trần Minh Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; đồng chí Trần Kiên Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Lãnh đạo cơ quan tham mưu của Đảng ủy NHCT Việt Nam.

Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam báo cáo tại buổi làm việc

Thay mặt BTV Đảng ủy NHCT Việt Nam, đồng chí Lê Đức Thọ đã báo cáo với Đoàn giám sát toàn diện các mặt hoạt động của Đảng bộ, hệ thống NHCT Việt Nam và kết quả cụ thể trong thực hiện một số quy định, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW về công tác cán bộ. Xác định công tác cán bộ là “khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt” trong công tác xây dựng đảng, những năm qua, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo NHCT Việt Nam đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết, kết luận về công tác cán bộ của Trung ương, Đảng ủy Khối thông qua chương trình, kế hoạch và hệ thống quy chế, quy định, quy trình công tác cán bộCông tác cán bộ được thực hiện trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ và phân cấp quản lý; đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và thực hiện đúng Quy định số 69 của Ban Bí thư. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định của Đảng; được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch. Công tác cán bộ gắn với chủ động rà soát, kiện toàn mô hình tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thông qua triển khai các giải pháp toàn diện, chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt cán bộ cấp chiến lược của hệ thống NHCT Việt Nam ngày càng được nâng cao, có sự chuyển tiếp vững vàng qua các thế hệ; đảm bảo tính kế thừa và phát triển; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý từng thời kỳ. Với phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín cao, nhiều đồng chí cán bộ chủ chốt của NHCT Việt Nam đã được tín nhiệm, bầu vào cơ quan lãnh đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, Ngành Ngân hàng.

Cùng với nội dung báo cáo của đồng chí Bí thư Đảng ủy NHCT Việt Nam, các đồng chí trong Đoàn giám sát của BTCTW, Đảng ủy Khối DNTW đã trao đổi với BTV Đảng ủy NHCT Việt Nam nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quá trình và bài học kinh nghiệm trong triển khai công tác cán bộ tại Đảng bộ NHCT Việt Nam, cũng như trong doanh nghiệp Nhà nước nói chung.

Đoàn Công tác đánh giá cao công tác triển khai thực hiện công tác cán bộ và các đề xuất của Đảng ủy NHCT Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn Công tác của BTCTW và Đảng ủy Khối DNTW với Đảng ủy NHCT Việt Nam

Lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hà Ban - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng BTCTW, đồng chí Lê Đức Thọ khẳng định Đảng ủy sẽ tiếp tục bám sát các quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW để triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác cán bộ trong thời gian tới. Thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo NHCT Việt Nam, đồng chí Lê Đức Thọ trân trọng cảm ơn Đoàn giám sát và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của BTCTW và Đảng ủy Khối DNTW để Đảng bộ và hệ thống NHCT Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như các mặt công tác xây dựng đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

VietinBank