»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Thu giữ tài sản bảo đảm Ngày 28/02/2024 09:17

VietinBank Đống Đa thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa (VietinBank Đống Đa) thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ với thông tin như sau:

1.  Thông tin khoản nợ cần lựa chọn tổ chức thẩm định giá: Khoản nợ của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Lam Sơn. Địa chỉ: 43 Hồ Xuân Hương, phường Trường Sơn, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tổ chức có khoản nợ cần lựa chọn tổ chức Thẩm định giá: VietinBank Đống Đa. Địa chỉ: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ: Hồ sơ năng lực của tổ chức thẩm định giá khoản nợ phải đáp ứng các tiêu chí theo Phụ lục đính kèm thông báo này.

4. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 28/2/2024 đến 4/3/2024. (trong giờ hành chính).

5. Thời gian lựa chọn đơn vị thẩm định giá khoản nợ: Trong ngày 5/3/2024.

6. Thời gian tối đa để tổ chức thẩm định giá khoản nợ phát hành chứng thư thẩm định giá: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và nhận đủ hồ sơ của người có khoản nợ cần thẩm định giá.

7. Hồ sơ tham gia thẩm định giá khoản nợ:

- Các đơn vị tham gia thẩm định giá khoản nợ cung cấp 1 bộ hồ sơ năng lực, bao gồm:

+ Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của đơn vị thẩm định giá khoản nợ.

+ Các tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của đơn vị thẩm định giá.

+ Báo cáo tài chính của đơn vị thẩm định giá khoản nợ.

+ Các hồ sơ khác (nếu có).

- Hồ sơ tham gia thẩm định giá ghi rõ: Tham gia thẩm định giá khoản nợ của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Lam Sơn.

- Người đến nộp hồ sơ năng lực để tham gia Thẩm định giá khoản nợ phải mang theo giấy giới thiệu và CCCD/CMND. Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VietinBank Đống Đa lựa chọn.

8. Địa điểm nộp hồ sơ:

- VietinBank Đống Đa. Địa chỉ: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ:

+ Bà Trần Thị Thu Trang - Phó Phòng Tổng hợp, VietinBank Đống Đa. Điện thoại: 0936 668 156.

+ Bà Trần Thị Thanh Hải – Nhân viên thu nợ, Phòng Tổng hợp VietinBank Đống Đa. Điện thoại: 0981 009 588.

VietinBank Đống Đa mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức thẩm định giá khoản nợ.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Đống Đa