»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Thu giữ tài sản bảo đảm Ngày 19/9/2023 02:29

VietinBank Đông Hải Dương thông báo xử lý tài sản bảo đảm

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Dương (VietinBank Đông Hải Dương) đang thực hiện việc xử lý tài sản bảo đảm của khách hàng là bà Lê Thị Lệ để thu hồi nợ.

Thông tin như sau:

1. Tài sản cần xử lý:

- Quyền sử dụng đất ở đô thị diện tích 200m2 thuộc thửa đất số 108, tờ bản đồ số: 67; địa chỉ tại: Phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: DĐ 586350, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH03958 do UBND thị xã Kinh Môn cấp ngày 17/7/2022, chủ sử dụng: Ông Nguyễn Văn Linh và bà Lê Thị Lệ.

- Quyền sử dụng đất ở đô thị diện tích 200m2 thuộc thửa đất số 109, tờ bản đồ số: 67; địa chỉ tại: Phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: DĐ 586349, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH03959 do UBND thị xã Kinh Môn cấp ngày 17/7/2022, chủ sử dụng: Ông Nguyễn Văn Linh và bà Lê Thị Lệ.

2. Giá bán và phương thức bán: Theo thỏa thuận.

3. Thời gian tiếp nhận đơn đăng ký mua tài sản: Đến khi bán được tài sản bảo đảm nhưng không sớm hơn ngày 29/9/2023.

4. Thông tin khác vui lòng liên hệ:

-  VietinBank Đông Hải Dương. Địa chỉ: 297 Trần Hưng Đạo, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

- Đầu mối liên hệ:

+ Bà Tô Thị Thanh Huyền - Trưởng Phòng Bán lẻ; điện thoại: 0985 249 904.

+ Bà Phạm Thị Thu Trang - Cán bộ Quan hệ Khách hàng bán lẻ; điện thoại: 0966 835 261.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Đông Hải Dương