»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Thu giữ tài sản bảo đảm Ngày 16/6/2021 01:54

VietinBank Đông Anh thông báo bán đấu giá khoản nợ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh (VietinBank Đông Anh) đang phối hợp cùng tổ chức đấu giá tài sản tiến hành bán đấu giá công khai khoản nợ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Minh Thành để thu hồi nợ.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin về khoản nợ:

1.1 Toàn bộ giá trị khoản nợ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Minh Thành (nợ gốc, nợ lãi...) phát sinh theo các Hợp đồng tín dụng (HĐTD) trung dài hạn số 02/HĐTD-TH-NHCTĐA ngày 29/4/2010; HĐTD trung dài hạn số 09/HĐTD-TH-NHCTĐA ngày 19/08/2010; HĐTD trung dài hạn số 03/HĐTD-TH-NHCTĐA ngày 20/5/2010; HĐTD hạn mức số 15/HĐTD-NH-NHCTĐA ngày 16/5/2012. Giá trị khoản nợ bao gồm nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt... tạm tính đến ngày 26/3/2021 là: 76.966.874.731 đồng. Trong đó: Nợ gốc: 30.082.853.206 đồng; nợ lãi và lãi phạt: 46.884.021.525 đồng. 

1.2 Tài sản bảo đảm gồm: 6 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, 1 phương tiện vận tải và dây chuyền máy móc thiết bị. Chi tiết tài sản là bất động sản như sau:

- Tài sản thế chấp là Quyền sử dụng đất tại thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội; tài sản mang tên hộ gia đình ông Tô Văn Khoa theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số AD 469830 do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 30/12/2005, hồ sơ gốc số 1207-QĐUB/0084/2005. Hợp đồng thế chấp tài sản số 117/TC/2009 ngày 18/3/2009. Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 23/3/2009.

- Tài sản thế chấp là Quyền sử dụng đất tại thôn Đồng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội; tài sản mang tên hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quyền theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số M 257408 do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 10/9/1998, hồ sơ gốc số: 0107 QSDĐ/NK. Hợp đồng thế chấp tài sản số 556/TC/2009 ngày 12/11/2009. Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 16/11/2009.

- Tài sản thế chấp là Quyền sử dụng đất tại thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội; tài sản mang tên hộ gia đình ông Tô Văn Quảng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 270207 do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 30/11/2004, hồ sơ gốc số: 1644 QSDĐ/TCNK. Hợp đồng thế chấp tài sản số 618/TC/2010 ngày 12/7/2010. Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 19/7/2010.

- Tài sản thế chấp là Quyền sử dụng đất địa chỉ thôn Yên, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội; tài sản mang tên ông Nguyễn Hồng Quang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 618579 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 29/9/2006; hồ sơ gốc số: H 00281. Hợp đồng thế chấp tài sản số 619/TC/2010 ngày 12/7/2010. Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 16/7/2010.

- Tài sản thế chấp là Quyền sử dụng đất tại thôn Nhì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP.  Hà Nội; tài sản mang tên ông Nguyễn Hồng Quang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 705098 do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 4/3/2008, hồ sơ gốc số: 66/217/QĐUB. Hợp đồng thế chấp tài sản số 116/TC/2009 ngày 18/3/2009. Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 19/3/2009.

- Tài sản thế chấp là Quyền sử dụng đất tại thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội; tài sản mang tên hộ gia đình bà Trần Thị Hiền theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 455782 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 10/3/2011, hồ sơ gốc số: CH00255. Hợp đồng thế chấp tài sản số 301/TC/2011 ngày 23/3/2011. Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 25/3/2011.

2. Nguyên tắc, phương thức, giá khởi điểm, thời gian đấu giá:

- Nguyên tắc bán nợ: Bán nợ không truy đòi.

- Phương thức bán nợ: Bán đấu giá khoản nợ theo đúng quy định của pháp luật.

- Giá khởi điểm: 30.500.000.000 đồng (Ba mươi tỷ năm trăm triệu đồng).

- Thời gian đấu giá: Trong tháng 6/2021.

3. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Trụ sở VietinBank Đông Anh: Tổ 4, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Ông Đàm Thế Xuân - Trưởng Phòng Tổng Hợp, SĐT: 0243 9655 282 hoặc 0934 666 899.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Đông Anh