»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Thu giữ tài sản bảo đảm Ngày 05/4/2021 11:43

VietinBank Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái (VietinBank Yên Bái) thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng để xử lý, thu hồi nợ vay.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin chung:

- Công ty TNHH Du lịch - Thương mại Hồng Nhung

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1602000135 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp đăng ký lần đầu ngày 30/11/2004, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 14/3/2008.

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế số 5200236428 do Cục Thuế tỉnh Yên Bái cấp ngày 11/10/2005.

- Địa chỉ: Tổ 14, phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Thông tin tài sản đảm bảo:

+ Khối nhà khách sạn xây 4 tầng, bao gồm:

Nhà xây 4 tầng, diện tích xây dựng: 270m2, diện tích sàn: 1.080m2 theo Giấy phép xây dựng số 814/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái cấp ngày 25/12/2007 trên Quyền sử dụng đất (QSDĐ) ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài mang tên ông Lê Văn Phúc cùng bà Nguyễn Thị Hồng (Chủ doanh nghiệp), diện tích 316,3m2, thửa đất số 133, tờ bản đồ số 33-C-II tại địa chỉ: Tổ 14 (trước là tổ 39), phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái theo Giấy chứng nhận (GCN) QSDĐ số AL134936, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H1673 do UBND TP. Yên Bái cấp ngày 12/12/2007.

+ Khối nhà khách sạn xây 6 tầng, bao gồm:

Nhà xây 6 tầng, diện tích xây dựng: 340m2, diện tích sàn: 1.985m2 theo Giấy phép xây dựng số 591/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái cấp ngày 4/10/2007 trên QSDĐ ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài mang tên bà Lê Thị Nhung (Con gái Chủ doanh nghiệp), diện tích 627,1m2, thửa đất số 43 và 44, tờ bản đồ số 33-C-II-d tại địa chỉ Tổ 14 (trước là tổ 39), phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái theo GCN QSDĐ số AB 119303 và AC 118376, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H00161 và H00265 do UBND TP. Yên Bái cấp ngày 3/2/2005 và 4/5/2005.

3. Phương thức bán: Đấu giá công khai tại chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

Địa chỉ: Tổ 2, phường Yên Thịnh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Số điện thoại liên hệ mua hồ sơ: 0972.824.877 (anh Đông)

4. Giá khởi điểm: 14.361.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ ba trăm sáu mươi mốt triệu đồng).

5. Hồ sơ pháp lý:

+ GCN QSDĐ số AL134936, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H1673 do UBND thành phố Yên Bái cấp ngày 12/12/2007.

+ GCN QSDĐ số AB 119303, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H00161 do UBND thành phố Yên Bái cấp ngày 3/2/2005.

+ GCN QSDĐ số AC 118376, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H00265 do UBND thành phố Yên Bái cấp ngày 4/5/2005.

+ Giấy phép xây dựng số 814/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái cấp ngày 25/12/2007.

+ Giấy phép xây dựng số 591/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái cấp ngày 4/10/2007.

6. Thông tin liên hệ cán bộ đầu mối VietinBank Yên Bái: Anh Nguyễn Ngọc Sơn, điện thoại: 0989.129.019/091.395.1980, email: son.nn@vietinbank.vn.

Trân trọng thông báo!

VietinBank