»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Thu giữ tài sản bảo đảm Ngày 09/8/2022 01:44

VietinBank Quảng Nam thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam (VietinBank Quảng Nam) thông báo tìm kiếm tổ chức đấu giá khoản nợ như sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có khoản nợ đấu giá:

- VietinBank Quảng Nam.

- Địa chỉ: 154 Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

2. Tên tài sản đấu giá: Toàn bộ khoản nợ (nợ vay gốc, nợ lãi, lãi phạt và các nghĩa vụ tài chính khác) của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Tái tạo.

3. Giá khởi điểm: 85.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ đồng chẵn).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ:

- Có thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản phù hợp, cạnh tranh; ưu tiên đơn vị có thù lao và chi phí thấp hơn.

- Được cấp phép hoạt động bởi Sở Tư pháp nơi đơn vị đóng trụ sở; có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; Trụ sở chính đơn vị cùng địa bàn với người có tài sản bán đấu giá.

- Là các đơn vị đấu giá đang hoạt động trên thị trường và được đánh giá là có uy tín, có quy trình thực hiện đấu giá công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi cho chủ sở hữu.

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản tối thiểu 5 năm. Đã ký hợp đồng bán đấu giá tài sản/khoản nợ với VietinBank hoặc các đơn vị trực thuộc VietinBank trong vòng 5 năm đến thời điểm thông báo.

5. Hồ sơ nộp gồm:

- Đơn đăng ký.

- Hồ sơ năng lực (theo tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá).

- Thông báo thù lao đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo đến 15h00 ngày 10/8/2022 (theo thời gian VietinBank Quảng Nam nhận được hồ sơ).

- Phương thức nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

- Địa điểm nộp hồ sơ: VietinBank Quảng Nam. Địa chỉ: 154 Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam. Điện thoại: 0235 3852 857.

- Người nhận hồ sơ: Anh Trương Minh Phúc - Trưởng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp; điện thoại: 0912 851 871; Email: phuctm@VietinBank.vn.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Quảng Nam