»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Thu giữ tài sản bảo đảm Ngày 18/02/2024 04:42

VietinBank KCN Quế Võ thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Quế Võ (VietinBank KCN Quế Võ) thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Tiến Minh.

Thông tin như sau:

1. Thông tin đấu giá:

- Khoản nợ của Công ty TNHH Tiến Minh.

- Giá khởi điểm: 57.493.961.034 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ, bốn trăm chín mươi ba triệu, chín trăm sáu mươi mốt nghìn, không trăm ba mươi tư đồng).

Lưu ý: Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế (nếu có), chi phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản/khoản nợ, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua khoản nợ. Chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

2. Tiêu chí lựa chọn:

Các tổ chức tham gia phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 - Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do VietinBank quy định, cụ thể như sau:

- Có hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố.

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, phù hợp theo yêu cầu của VietinBank.

- Có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống thông tin cần thiết phục vụ đấu giá.

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá (có hợp đồng dịch vụ đấu giá trong 2 năm gần nhất).

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và thỏa thuận.

3. Hồ sơ bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm (bản sao hợp đồng tương tự).

- Thư chào giá, phí các cam kết khác của doanh nghiệp đấu giá (nếu có).

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp không được lựa chọn.

4. Thời gian nhận hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp trong vòng 3 ngày kể từ 8h00 ngày 19/2/2024 đến hết 15h00 ngày 21/2/2024 (trong giờ hành chính).

- Hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện với điều kiện VietinBank KCN Quế Võ phải nhận được trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày 19/2/2024.

5. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Phòng Tổ chức hành chính VietinBank KCN Quế Võ; địa chỉ: Lô E1, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Đầu mối liên hệ:

+ Ông Hà Xuân Nam - Trưởng Phòng Tổng hợp; Email: haxuannam@vietinbank.vn; điện thoại: 0912 767 568.

+ Ông Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp; Email: thiemnx@vietinbank.vn; điện thoại: 0912 899 881.

+ Ông Vũ Đình Nam - Phó Phòng Tổ chức hành chính; Email: namvd@vietinbank.vn; điện thoại: 0938 808 593.

VietinBank KCN Quế Võ sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn. VietinBank KCN Quế Võ không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

VietinBank KCN Quế Võ