»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Thu giữ tài sản bảo đảm Ngày 21/9/2023 04:40

VietinBank KCN Quế Võ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Quế Võ (VietinBank KCN Quế Võ) thông báo kết quả lựa chọn gói dịch vụ đấu giá tài sản xử lý nợ khách hàng Nguyễn Công Cương với các nội dung sau:

1. Đơn vị trúng: Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành - Chi nhánh Hà Nội.

2. Giá trúng thầu (bao gồm VAT):

- Đấu giá thành công: 19.815.840 đồng + (4% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm*8%) + 4% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm.

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng điều chỉnh giá theo nghiệm thu thực tế.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo quy định của pháp luật và hợp đồng ký 2 bên.

5. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn (nếu có):

- Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.

- Lý do: Công ty có điểm đánh giá theo Bản yêu cầu báo giá thấp hơn đơn vị còn lại.

6. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo

Kính mời Đơn vị trúng đấu giá liên hệ với VietinBank KCN Quế Võ để thương thảo và ký hợp đồng triển khai gói dịch vụ.

Trân trọng thông báo!

VietinBank KCN Quế Võ