»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Thu giữ tài sản bảo đảm Ngày 10/8/2022 08:19

VietinBank Bắc Phú Thọ thông báo bán đấu giá khoản nợ của CTCP Giấy BBP

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Phú Thọ (VietinBank Bắc Phú Thọ) thông báo về việc bán đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần (CTCP) Giấy BBP để xử lý nợ. Thông tin chi tiết như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá:

- VietinBank Bắc Phú Thọ.

- Địa chỉ: Khu 1, phường Vân Phú, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210 3970 604.

2. Tổ chức đấu giá tài sản:

- Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt.  

- Địa chỉ: Số 1 Lô B11C, Khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Điện thoại: 0246 6505 360.

3. Tài sản đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của CTCP Giấy BBP phát sinh tại VietinBank Bắc Phú Thọ theo các Hợp đồng tín dụng đã ký giữa CTCP Giấy BBP và VietinBank Bắc Phú Thọ (Hợp đồng tín dụng số 09.24.0004 ngày 16/3/2009; Hợp đồng tín dụng số 14.39.0006-HĐTDHM ngày 19/06/2014).

4. Thông tin khoản nợ:

4.1 Tên bên nợ:  CTCP Giấy BBP.

4.2 Địa chỉ: Khu Tầm Vông, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

4.3 Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Anh Tuấn. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

4.4 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 2600266118 do Sở Kế khoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 2/10/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 30/7/2018.

4.5 Toàn bộ khoản nợ bao gồm nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt, phí… tạm tính đến ngày 30/6/2022 là:

- Dư nợ gốc: 212.576.688.241 đồng.

- Lãi vay trong hạn: 154.761.769.649 đồng.

- Lãi phạt quá hạn: 21.866.650.653 đồng.

- Tổng dư nợ gốc và lãi tính đến ngày 30/6/2022 là 389.205.108.543 đồng.

4.6 Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của bên nợ đối với khoản nợ bao gồm các giao dịch bảo đảm sau:

- Toàn bộ nhà xưởng, máy móc thiết bị và các hạng mục khác phục vụ sản xuất giấy in, viết của dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy in, viết công suất 50.000 tấn/năm của CTCP Giấy BBP được đầu tư xây dựng, lắp đặt trên đất của 2 quyền sử dụng đất có diện tích 31.867 m2 (Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 72690 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 4/11/2009 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 071945 cho UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 5/11/2004) tại khu Tầm Vông, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 12.39.0039/HĐTC ngày 10/09/2012 và các văn bản sửa đổi bổ sung kèm theo.

- Toàn bộ nhà xưởng và vật kiến trúc khác được xây dựng trên đất của Quyền sử dụng đất có diện tích 18.945 m2 (Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 72690 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 4/11/2009 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 071945 cho UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 05/11/2004) tại khu Tầm Vông, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 10.30.0038 ngày 22/4/2010 và các văn bản sửa đổi bổ sung kèm theo.

- Dây chuyền thiết bị tẩy trắng bột tre công suất 10.000 tấn/năm, hệ thống thiết bị xeo, hệ thống máy khuấy bột, máy biến áp 1.500KVA, hệ thống cân điện tử... theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 10.30.0041 ngày 22/4/2010 và các văn bản sửa đổi bổ sung kèm theo.

- 5 phương tiện vận tải gồm: 1 xe ô tô con biển kiểm soát 19L-5345, 2 xe Volvo 642, 1 xe ô tô tải biển kiểm soát 19L-6780, 01 xe nâng hàng theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 10.30.0037 ngày 22/4/2010 và các văn bản sửa đổi bổ sung kèm theo.

5. Hồ sơ khoản nợ:

- Hồ sơ pháp lý của bên nợ, bên bảo đảm.

- Hồ sơ tín dụng.

- Hồ sơ thế chấp, tài sản bảo đảm.

- Hồ sơ khác liên quan đến khoản nợ.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

7. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Giá khởi điểm: 389.205.108.543 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi chín tỷ, hai trăm linh năm triệu, một trăm linh tám nghìn, năm trăm bốn mươi ba đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu khoản nợ. Các chi phí này do người mua được khoản nợ chịu trách nhiệm thanh toán (nếu có).

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 38.920.510.855 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ, chín trăm hai mươi triệu, năm trăm mười nghìn, tám trăm năm mươi lăm đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng một hồ sơ).

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Từ ngày 4/8/2022 đến hết ngày 23/8/2022 (trong giờ hành chính) tại: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt. Địa chỉ: Số 1 Lô B11C Khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

9. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá.  

- Trong 3 ngày làm việc từ ngày 23/8/2022 đến ngày 25/8/2022.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 19132945670015 mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) Giao dịch Hội sở, đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt.

 10. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Cuộc đấu giá tài sản sẽ được tổ chức vào lúc 10h00 ngày 26/8/2022 tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt. Địa chỉ: Số 1 Lô B11C Khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

11. Thông tin khác vui lòng liên hệ:

- VietinBank Bắc Phú Thọ. Địa chỉ: Khu 1, phường Vân Phú, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Đầu mối liên hệ:

+ Ông Dương Anh Tuân - Trưởng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp (KHDN), VietinBank Bắc Phú Thọ; điện thoại: 0912 879 082.

+ Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Cán bộ Phòng KHDN, VietinBank Bắc Phú Thọ; điện thoại: 0986 983 890.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Bắc Phú Thọ