»

Giá vàng giao ngay thế giới 15h00' ngày 13/07: 217,78 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 15h00' ngày 13/07 mua: 50.20 nghìn đồng/chỉ, bán: 50.62 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 13/07: VN-Index: 868.72 -2.49 HNX-Index: 115.85 -0.01 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO
Đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 169/NQ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 02/05/2019 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về công tác mạng lưới;
- Căn cứ công văn số 1351/Cục I.5 ngày 22/04/2019 của Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Thành phố Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 22/07/2019 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Đổi tên và chuyển địa điểm Phòng giao dịch Ô Chợ Dừa thuộc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội:
Tên và địa điểm cũ:
- Tên gọi cũ: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội - Phòng giao dịch Ô Chợ Dừa
- Địa điểm cũ: Số 93 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Tên và địa điểm mới:
- Tên gọi mới: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội - Phòng giao dịch Ngọc Thụy
- Địa điểm mới: Số 20, tổ 12/264, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng giao dịch chính thức hoạt động tại địa điểm mới kể từ ngày 29/7/2019.

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: CN/PGD thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác