»

Giá vàng giao ngay thế giới 9h02' ngày 26/6: 170,42  USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 8h46' ngày 26/6 mua: 3.885 nghìn đồng/chỉ, bán: 3.912 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 26/6: VN-Index: 959,13   -1,00 HNX-Index : 103,95   -0,20 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO
Đổi tên và chuyển địa điểm Phòng giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong  hệ thống Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 410/NQ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 08/10/2018 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về công tác mạng lưới;
- Căn cứ công văn số 1148/THH2 ngày 20/11/2018 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa;
- Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 30/11/2018 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Đổi tên và Chuyển địa điểm phòng giao dịch Ba Đình thuộc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bỉm Sơn:
Tên và địa điểm cũ:
- Tên gọi cũ: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bỉm Sơn - Phòng giao dịch Ba Đình
- Địa điểm cũ: Khu phố 2, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Tên và địa điểm mới:
- Tên gọi mới: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bỉm Sơn - Phòng giao dịch Thạch Thành
- Địa điểm mới: số 330, khu phố 6, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng giao dịch sẽ chính thức hoạt động tại địa điểm mới kể từ ngày 01/12/2018.

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: PGD  thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác