»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi tên và địa diểm Phòng giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;

- Căn cứ văn bản số 166/HYE-TTGSNH ngày 11/01/2021 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên;.

- Căn cứ Quyết định số 293/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 03/08/2020 của Hội đồng quản trị VietinBank;

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi tên và địa điểm PGD KCN Phố Núi thuộc Chi nhánh Bắc Hưng Yên, cụ thể như sau:

a) Tên và địa điểm cũ:  PGD KCN Phố Nối, Phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;

b) Tên và Địa điểm mới:  PGD Yên Mỹ, Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

2. Số điện thoại liên hệ: 02213.942.565

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác