»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm và loại hình phòng giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quyết định số 238/2021/QĐ-HĐQT-NHCT11 ngày 19/05/2021 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương về việc ban hành Quy định Quản lý mạng lưới trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

- Căn cứ Công văn 2598/TGĐ-NHCT-NS1 ngày 17/4/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về công tác mạng lưới;

- Căn cứ văn bản số 743.BIDD1 ngày 13/09/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bình Định về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch (PGD) Đống Đa của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa điểm và loại hình PGD Đống Đa trực thuộc VietinBank Bình Định. Cụ thể như sau:

a) Địa điểm và loại hình PGD cũ:

- Địa điểm: 760 Trần Hưng Đạo, phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Loại hình: PGD bán lẻ

b) Địa điểm và loại hình PGD mới: 

- Địa điểm: Quốc lộ 1A, thôn Tiên Hội, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn. tỉnh Bình Định.

- Loại hình: PGD hỗn hợp.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý khách hàng!

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác