»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quyết định số 238/2021/QĐ-HĐQT-NHCT11 ngày 19/05/2023 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về việc ban hành Quy định Quản lý mạng lưới trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số 230/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT ngày 28/6/2023 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang về việc chấp nhận thay đổi địa điểm Trụ sở Chi nhánh;

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa điểm Trụ sở VietinBank Tuyên Quang. Cụ thể như sau:

- Địa chỉ hiện tại: 182 Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Địa chỉ mới: 180 Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý khách hàng!

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác