»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm phòng giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quyết định số 1185/TGĐ-NHCT-TC4 ngày 11/7/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm và loại hình Phòng Giao dịch (PGD) Thanh Bình;

- Căn cứ công văn số 852/ĐAN-TTGSNH ngày 04/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Đà Nẵng về việc chấp thuận thay đổi địa điểm PGD Thanh Bình;

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa điểm PGD Thanh Bình trực thuộc VietinBank Bắc Đà Nẵng. Cụ thể như sau:

a) Địa điểm cũ: Số 332 đường Đống Đa, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

b) Địa điểm mới: Số 162 đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

2. Ngày hoạt động chính thức: PGD Thanh Bình chính thức hoạt động tại địa điểm mới kể từ ngày 25/7/2023.

3. Số điện thoại liên hệ: 0236 353 2299.

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: PGD thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý khách hàng!

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác