»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm phòng giao dịch

- Căn cứ các Nghị quyết 721/NQ-UBTVQH15, 723/NQ-UBTVQH15 ngày 13/2/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 về việc thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang, thị xã Thuận Thành, thị xã Quế Võ thuộc tỉnh Bắc Ninh và TP. Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương;

- Căn cứ Thông tư 01/2022/TT-NHNN (Thông tư 01) ngày 28/2/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy định quản lý mạng lưới trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) ban hành kèm theo Quyết định 238/2021/QĐ-HĐQT-NHCT1.1 ngày 19/5/2021 của Hội đồng Quản trị VietinBank.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch (PGD) Tân Uyên trực thuộc VietinBank KCN Bình Dương cụ thể như sau:

- Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương - PGD Tân Uyên.

- Địa điểm cũ: 263 tổ 2, ấp 2, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Địa điểm mới: 263 tổ 2, ấp 2, phường Hội Nghĩa, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

2. Số điện thoại liên hệ: 0274 3613 397.

3. Mẫu dấu PGD Tân Uyên: Xem tại đây.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng!

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác