»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

null - VietinBank null - VietinBank

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;

- Căn cứ văn bản số 3005/TGĐ-NHCT1.2 ngày 09/05/2022 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Về việc chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng Giao dịch (PGD) Phường 8 trực thuộc Chi nhánh Cà Mau;

- Căn cứ văn bản số 266/CMA-TTGSNH ngày 02/06/2022 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Cà Mau về việc chấp thuận thay đổi địa điểm giao dịch của PGD phường 8 trực thuộc Chi nhánh Cà Mau.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa điểm PGD Phường 8 trực thuộc Chi nhánh Cà Mau, cụ thể như sau:

 Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau - PGD Phường 8.

- Địa điểm cũ: Số 138 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Địa điểm mới: Số 137F đường Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP. Cà Mau.

2. Ngày hoạt động chính thức: PGD Phường 8 chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 6/6/2022.

3. Số điện thoại liên hệ: 0290 3581 700. 

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng!

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác