»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi địa diểm Phòng giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;

- Căn cứ Nghị quyết số 058/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 10/03/2021 của Hội đồng quản trị VietinBank về công tác mạng lưới;

- Căn cứ văn bản số 111/KGI-TTGSNH ngày 30/03/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang

- Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 31/03/2021 của Hội đồng quản trị VietinBank;

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa điểm PGD Nguyễn Trung Trực thuộc chi nhánh Phú Quốc, cụ thể như sau:

a. Địa điểm cũ: Số 139 Nguyễn Trung Trực, thị trấn Dương Đông,huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

 b. Địa điểm mới: Số 228 Nguyễn Trung Trực, Phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

c. Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Quốc - Phòng giao dịch Nguyễn Trung Trực

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng giao dịch Nguyễn Trung Trực chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 31/03/2021

3. Số điện thoại liên hệ: 0297.398.3000

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác