»

Giá vàng giao ngay thế giới 15h00' ngày 04/08: 238.84 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 15h00' ngày 04/08 mua: 56.83 nghìn đồng/chỉ, bán: 58.00 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 04/08: VN-Index: 827.57 +12.92 HNX-Index: 112.50 +2.08 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi địa diểm Phòng giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam hiện hành;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 15/03/2014 của Hội đồng quản trị Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam về việc ban hành Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số 124/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 16/03/2020 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc Phê duyệt công tác mạng lưới;

- Căn cứ Văn bản số 333/VPH-TTGS ngày 29/04/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc

- Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 12/05/2020 của Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa điểm phòng giao dịch Hương Canh thuộc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Xuyên:

a. Địa điểm cũ: Trung tâm thương mại Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

b. Địa điểm mới: Khu vực 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

c. Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Xuyên - Phòng giao dịch Hương Canh

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng giao dịch chính thức hoạt động tại địa điểm mới kể từ ngày 18/05/2020.

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: PGD thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

VietinBank trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác