»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quyết định số 238/2021/QĐ-HĐQT-NHCT1.1 ngày 19/05/2021 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam việc Ban hành Quy định Quản lý mạng lưới trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số 171/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 25/5/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về công tác mạng lưới;

- Căn cứ công văn số 1639/HAN-TTGS2 ngày 26/7/2022 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch (PGD) Hàng Da của VietinBank Hoàn Kiếm.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa điểm PGD Hàng Da trực thuộc VietinBank Hoàn Kiếm, cụ thể như sau:

- Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm - PGD Hàng Da;

- Địa điểm cũ: Số 46 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Địa điểm mới: Số 46 - 48 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Ngày hoạt động chính thức: PGD Hàng Da chính thức hoạt động tại địa điểm mới kể từ ngày 9/9/2022.

3. Số điện thoại liên hệ: 0243 8247 487.

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: PGD thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý khách hàng!

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác