»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm phòng giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

-  Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-HĐQT-NHCT1.1 ngày 19/05/2021 V/v ban hành Quy chế Quản lý mạng lưới trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

-  Căn cứ văn bản số 195/QNG2 ngày 28/02/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi “v/v chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Bình Sơn Dung Quất”;

-  Căn cứ Nghị quyết định số 483/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 30/12/2022  của Hội đồng Quản trị  Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về công tác mạng lưới

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa điểm PGD Bình Sơn Dung Quất trực thuộc Chi nhánh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

- Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi - Phòng Giao dịch Bình Sơn Dung Quất

- Địa điểm cũ:  322 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Địa điểm mới:  268 - 270 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi..

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng Giao dịch Bình Sơn Dung Quất chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 10/3/2023.

3. Số điện thoại liên hệ: 02553.516299.

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý khách hàng!

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác