null - VietinBank

»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quyết định số 238/2021/QĐ-HĐQT-NHCT1.1 ngày 19/05/2021 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam việc Ban hành Quy định Quản lý mạng lưới trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

- Căn cứ công văn số 3255/HCM-TTr2 ngày 15/11/2022 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc VietinBank.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa chỉ Chi nhánh và các PGD trực thuộc VietinBank Đông Sài Gòn, cụ thể như sau:

1.1 Chi nhánh Đông Sài Gòn

- Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Sài Gòn;

- Địa chỉ cũ: Số 35 đường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ mới: Số 35 đường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại/Fax: 028.3896.0009/028.3896.0797

1.2 Phòng giao dịch Tô Ngọc Vân

- Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Sài Gòn – Phòng giao dịch Tô Ngọc Vân;

- Địa chỉ cũ: Số 372 đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ mới: Số 372 đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: 028.3729.6300

1.3 Phòng giao dịch Nguyễn Duy Trinh

- Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Sài Gòn – Phòng giao dịch Nguyễn Duy Trinh;

- Địa chỉ cũ: Số 615 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ mới: Số 615 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: 028.3743.8139

1.4 Phòng giao dịch Lê Văn Việt

- Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Sài Gòn – Phòng giao dịch Lê Văn Việt;

- Địa chỉ cũ: Số 333 đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ mới: Số 333 đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: 028.3896.1367

1.5 Phòng giao dịch Đỗ Xuân Hợp

- Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Sài Gòn – Phòng giao dịch Đỗ Xuân Hợp;

- Địa chỉ cũ: Số 200 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ mới: Số 200 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: 028.3731.3378

2. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: VietinBank Đông Sài Gòn và các PGD trực thuộc thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý khách hàng!

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác