»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

null - VietinBank null - VietinBank

THÔNG BÁO

Thành lập Phòng Giao dịch

            - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

            - Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

            - Căn cứ Quy định Quản lý mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 238/2021/QĐ-HĐQT-NHCT1.1 ngày 19/05/2021;

            - Căn cứ Nghị quyết số 469/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 24/12/2020 của Hội đồng Quản trị VietinBank về công tác mạng lưới;

            - Căn cứ văn bản số 7519/NHNN-TTGSNH ngày 14/10/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đề nghị thành lập phòng giao dịch trong nước của VietinBank;

            - Căn cứ văn bản số 1079/BDU3 ngày 10/9/2021 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động Phòng giao dịch;

            - Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 20/9/2021 của Tổng Giám đốc VietinBank về việc thành lập phòng Giao dịch Bàu Bàng.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thành lập Phòng Giao dịch Bàu Bàng trực thuộc Chi nhánh Bình Dương, cụ thể như sau:

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương - Phòng Giao dịch Bàu Bàng.

- Địa điểm: Số 1 - 2 đường NC, ấp 5, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng Giao dịch Bàu Bàng chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 6/10/2021.

3. Số điện thoại liên hệ: 0274 3840 888.

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý khách hàng!

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng!

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác