»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

null - VietinBank null - VietinBank

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm và tên gọi Phòng Giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;

- Căn cứ Công văn số 3181/TGĐ-NHCT1.2+11 ngày 16/05/2022 của Tổng Giám đốc VietinBank về việc phê duyệt thay đổi địa điểm và chi phí thuê địa điểm;

- Căn cứ văn bản số 1533/HCM-TTr2 ngày 08/06/2022 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-TGĐ-NHCT-NS2 ngày 10/06/2022 của Tổng Giám đốc VietinBank;

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa điểm PGD Phạm Ngọc Thạch trực thuộc Chi nhánh Gia Định cụ thể như sau:

- Tên gọi cũ: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Định - Phòng Giao dịch Phạm Ngọc Thạch.

- Địa điểm cũ: 80 - 82 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh;

- Tên gọi mới: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Định - Phòng Giao dịch Tây Thạnh.

- Địa điểm mới: 62 - 64 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng Giao dịch Tây Thạnh chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 13/6/2022.

3. Số điện thoại liên hệ: 0283 8206 882 - 0283 8206 883.

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng Giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng!

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác