»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

null - VietinBank null - VietinBank

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

Căn cứ Quy định Quản lý mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 238/2021/QĐ-HĐTQ-NHCT1.1 ngày 19/05/2021;

Căn cứ văn bản số 2752/TGĐ-NHCT1.2 ngày 26/04/2022 của Tổng giám đốc NHCT Việt Nam v/v công tác mạng lưới tại chi nhánh;

Căn cứ văn bản số 483/NAĐ-TTGS ngày 30/05/2022 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nam Định v/v chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Nam Trực;

Căn cứ Quyết định số 782/QĐ-TGĐ-NHCT1.2 ngày 06/06/2022 của Tổng Giám đốc NHCT Việt Nam v/v thay đổi địa điểm Phòng giao dịch.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Nam Trực trực thuộc Chi nhánh Nam Định, cụ thể như sau:

- Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Định - Phòng Giao dịch Nam Trực.

- Địa điểm cũ: Thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

- Địa điểm mới: Thửa đất 107+127, tờ bản đồ số 12, tổ 11 thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng Giao dịch Nam Trực chính thức hoạt động tại địa điểm mới kể từ ngày 15/6/2022.

3. Số điện thoại liên hệ: 0228 3913 999.

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng!

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác