»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

null - VietinBank null - VietinBank

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm phòng giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy định Quản lý mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 238/2021/QĐ-HĐQT-NHCT1.1 ngày 19/5/2021;

- Căn cứ Công văn số 9459/TGĐ-NHCT1.2+11 ngày 29/11/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam v/v phê duyệt thay đổi địa điểm và chi phí thuê địa điểm PGD Lý Thái Tổ Chi nhánh 1 TP. HCM;

- Căn cứ  Công văn số 431/HCM-TTr2 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh ngày 21/2/2022 v/v thay đổi địa điểm PGD Lý Thái Tổ;

- Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-TGĐ-NHCT1.2 ngày 23/02/2022 của Tổng Giám đốc VietinBank v/v thay đổi địa điểm Phòng giao dịch.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa điểm PGD Lý Thái Tổ trực thuộc Chi nhánh 1 TP. HCM, cụ thể như sau:

a) Địa điểm cũ của PGD Lý Thái Tổ: Số 20 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

b) Địa điểm mới của PGD Lý Thái Tổ: Số 246 - 248 - 250 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

2. Ngày hoạt động chính thức: PGD Lý Thái Tổ chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 7/3/2022.

3. Số điện thoại liên hệ: 0283 8300 021 (Bộ phận Dịch vụ khách hàng); 0283 8300 024 (Bộ phận Tín dụng).

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý khách hàng!

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác