»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

null - VietinBank null - VietinBank

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy định Quản lý mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 238/2021/QĐ-HĐQT-NHCT1.1 ngày 19/05/2021;

- Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-TGĐ-NHCT1.2 ngày 31/12/2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam v/v phê duyệt thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch (PGD) Lái Thiêu trực thuộc Chi nhánh Bình Dương.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi tên gọi và địa điểm Phòng Giao dịch Lái Thiêu trực thuộc Chi nhánh Bình Dương, cụ thể như sau:

a) Tên gọi và địa điểm (hiện tại):

-  Tên gọi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương - Phòng Giao dịch Lái Thiêu.

- Địa điểm: Số 42 Phan Đình Phùng, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

b) Tên gọi và địa điểm (mới):

-  Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương - Phòng Giao dịch Lái Thiêu.

- Địa điểm: Số 123 - 125 Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

 2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng Giao dịch Lái Thiêu chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 17/1/2022.

3. Số điện thoại liên hệ: 0274 3755 741.

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng!

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác