»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi tên Phòng giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;

- Căn cứ Nghị quyết số 074/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 29/03/2021 của Hội đồng quản trị VietinBank về công tác mạng lưới;

- Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị VietinBank;

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi tên Phòng giao dịch Tân Thành trực thuộc Chi nhánh Tân Bình từ ngày 26/04/2021, cụ thể như sau:

a) Tên gọi cũ: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình - Phòng giao dịch Tân Thành.

b) Tên gọi mới: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình - Phòng giao dịch Đầm Sen.

c) Địa điểm (không thay đổi): Số 151 Kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Số điện thoại liên hệ: 028 3810 0949

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác