»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi chi nhánh quản lý và tên gọi Phòng giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;

- Căn cứ Nghị quyết số 058/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 10/03/2021 của Hội đồng quản trị VietinBank về công tác mạng lưới;

- Căn cứ văn bản số 863/HCM-TTr2 ngày 02/04/2021 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận thay đổi Chi nhánh quản lý và địa điểm Phòng giao dịch của VietinBank;

- Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 05/04/2021 của của Hội đồng quản trị VietinBank.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi quyền quản lý Phòng giao dịch Bảy Hiền từ Chi nhánh 12 Thành phố Hồ Chí Minh sang Chi nhánh Sài Gòn, đồng thời thay đổi địa điểm và tên gọi, cụ thể như sau:

- Tên gọi cũ: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 12 Thành phố Hồ Chí Minh - phòng giao dịch Bảy Hiền.

- Tên gọi mới: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn - phòng giao dịch Khánh Hội.

- Địa điểm cũ: Số 45 đường Trường Chinh, phường 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm mới: Tầng trệt, số 199, đường Khánh Hội, phường 3, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng giao dịch Khánh Hội sẽ chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 22/04/2021.

3 .Số điện thoại liên hệ: 028 3535 0571

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: PGD thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác