»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;

- Căn cứ Nghị quyết số 295/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 05/8/2020 của Hội đồng quản trị VietinBank về công tác mạng lưới;

- Căn cứ văn bản số 385/THB-TTGS ngày 18/08/2020 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Bình về việc chấp thuận thay đổi địa điểm PGD Quỳnh Phụ thuộc VietinBank - Chi nhánh Thái Binh;

- Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 28/08/2020 của Hội đồng quản trị VietinBank;

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa điểm PGD Quỳnh Phụ thuộc chi nhánh Thái Binh, cụ thể như sau:

a. Địa điểm cũ: Số 74, đường Trần Hưng Đạo, khu 1A, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

b. Địa điểm mới: Số 17, đường Trần Hưng Đạo, khu 1A, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

c. Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình - Phòng giao dịch Quỳnh Phụ.

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng giao dịch Quỳnh Phụ chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 12/10/2020.

3. Số điện thoại liên hệ: 02273934022; Số Fax: 02273934033.

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác