»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy định Quản lý mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 238/2021/QĐ-HĐQT-NHCT1.1 ngày 19/05/2021;

- Căn cứ Công văn số 9459/TGĐ-NHCT1.2+11 ngày 29/11/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam v/v phê duyệt thay đổi địa điểm và chi phí thuê địa điểm PGD Lý Thái Tổ Chi nhánh 1 TPHCM;

- Căn cứ  Công văn số 431/HCM-TTr2 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/02/2022 v/v thay đổi địa điểm PGD Lý Thái Tổ;

- Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-TGĐ-NHCT1.2 ngày 23/02/2022 của Tổng Giám đốc VietinBank v/v thay đổi địa điểm Phòng giao dịch;

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi tên gọi và địa điểm PGD Lý Thái Tổ trực thuộc Chi nhánh 1 TPHCM, cụ thể như sau:

a) Tên gọi và địa điểm (hiện tại):

-  Tên gọi: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TPHCM – Phòng giao dịch Lý Thái Tổ;

- Địa điểm:  Số 20 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

b) Tên gọi và địa điểm (mới):

-  Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TPHCM – Phòng giao dịch Lý Thái Tổ;

- Địa điểm: Số 246-248-250 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng giao dịch Lý Thái Tổ chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 07/03/2022.

3. Số điện thoại liên hệ: 028-38300021 (Bộ phận DVKH); 028-38300024 (BP Tín dụng);

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác