»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quyết định số 238/2021/QĐ-HĐQT-NHCT11 ngày 19/5/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về việc ban hành Quy định Quản lý mạng lưới trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 20/4/2021 của Hội đồng quản trị VietinBank về công tác mạng lưới;

- Căn cứ văn bản số 1625/BDU3 ngày 27/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương;

- Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-TGĐ-NHCT1.2 ngày 31/12/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam “Về việc thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch”,

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa điểm PGD Lái Thiêu trực thuộc Chi nhánh Bình Dương cụ thể như sau:

- Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương - Phòng giao dịch Lái Thiêu.

- Địa điểm cũ: Số 42 Phan Đình Phùng, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

- Địa điểm mới: Số 123 - 125 Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng giao dịch Lái Thiêu chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 17/01/2022.

3. Số điện thoại liên hệ: 0274.3755.741

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác