»

Giá vàng giao ngay thế giới 15h00' ngày 23/09: 226.38 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 15h00' ngày 23/09 mua: 55.40 nghìn đồng/chỉ, bán: 55.87 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 23/09: VN-Index: 912.50 +6.31 HNX-Index: 132.64 +0.45 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO
Thay đổi địa điểm chi nhánh Thành An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;

- Căn cứ Nghị quyết số 450/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 29/11/2019 của Hội đồng quản trị VietinBank về công tác mạng lưới;

- Căn cứ văn bản số 772/QUB-TTGS ngày 15/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình về việc chấp thuận thay đổi địa điểm PGD Bố Trạch thuộc VietinBank – Chi nhánh Quảng Bình;

- Căn cứ Quyết định số 827/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 31/12/2019 của Hội đồng quản trị VietinBank;

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa điểm PGD Bố Trạch thuộc chi nhánh Quảng Bình, cụ thể như sau:

a) Địa điểm cũ:  Số 374 đường Hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tinh Quảng Bình;

b) Địa điểm mới:  Số 432 đường Hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tinh Quảng Bình;

c) Tên gọi (không thay đổi):  Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình – Phòng giao dịch Bố Trạch.

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng giao dịch Bố Trạch chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 01/01/2020

3. Số điện thoại liên hệ:  02323862868  số fax: 02323863863

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác