»

Giá vàng giao ngay thế giới 15h00' ngày 23/09: 226.38 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 15h00' ngày 23/09 mua: 55.40 nghìn đồng/chỉ, bán: 55.87 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 23/09: VN-Index: 912.50 +6.31 HNX-Index: 132.64 +0.45 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO
Thay đổi địa điểm chi nhánh Thành An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;

- Căn cứ Nghị quyết số 384/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 06/11/2019 của Hội đồng quản trị VietinBank về công tác mạng lưới;

- Căn cứ văn bản số 50/HAN-TTGS2 ngày 07/01/2020 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi CN quản lý và địa điểm PGD Láng Hạ của VietinBank;

- Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 12/12/2019 của Hội đồng quản trị VietinBank;

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi Chi nhánh quản lý Phòng giao dịch Láng Hạ từ Chi nhánh Ba Đình sang Chi nhánh Thành An, đồng thời thay đổi tên và địa điểm PGD, cụ thể như sau:

a) Tên gọi cũ (Chi nhánh đang quản lý): Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình – Phòng giao dịch Láng Hạ

b) Tên gọi thay đổi (Chi nhánh quản lý mới): Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – hi nhánh Thành An – Phòng giao dịch Xuân Thủy

c) Địa chỉ (mới):  Số 94 Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng giao dịch Xuân Thủy chính thức hoạt động tại địa điểm mới kể từ ngày 10/01/2020

3. Số điện thoại liên hệ: 0243 986568

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác