»

Giá vàng giao ngay thế giới 10h05' ngày 21/02: 195,85 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 10h05' ngày 21/02 mua: 45.00 nghìn đồng/chỉ, bán: 45.42 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 21/02: VN-Index: 933.09 -5,04 HNX-Index: 108.09 -1,49 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO
Chuyển địa điểm Phòng giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;

- Căn cứ Nghị quyết số 353/NQ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 14/10/2019 của Hội đồng quản trị VietinBank về công tác mạng lưới;

- Căn cứ văn bản số 1393/NGA-TTGS ngày 13/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An về việc chấp thuận thay đổi địa điểm PGD Nguyễn Phong Sắc;

- Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 18/12/2019 của Hội đồng quản trị VietinBank;

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc của chi nhánh thành phố Vinh , cụ thể như sau:

a) Địa điểm cũ:  Số 123 Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

b) Địa điểm mới:  Số 15B Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

c) Tên gọi (không thay đổi):  Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Vinh – Phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 02/01/2020

3. Số điện thoại liên hệ: 02383836088  số fax: 02383836088

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác