»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Khu vực Trung đông
UAE  
  ABU DHABI COMMERCIAL BANK
  MASHREQBANK PSC.
  COMMERCIAL BANK OF DUBAI
  DUBAI ISLAMIC BANK
  EMIRATES NBD BANK PJSC
  FIRST ABU DHABI BANK PJSC
ISRAEL  
  MERCANTILE DISCOUNT BANK LTD.
  ISRAEL DISCOUNT BANK LTD.
  BANK LEUMI LE ISRAEL B.M.
  MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD.
  BANK HAPOALIM B.M.
  UNION BANK OF ISRAEL LTD
KUWAIT  
  BURGAN BANK K.P.S.C
  COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE
  KUWAIT FINANCE HOUSE (K.S.C.)
  NATIONAL BANK OF KUWAIT S.A.K.P.
QATAR  
  BNP PARIBAS, DOHA
  THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C)
  DOHA BANK
  MASHREQ BANK
  QATAR NATIONAL BANK
SAUDI ARABIA
  BANK AL-JAZIRA
  AL INMA BANK
  ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
  AL RAJHI BANK