»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Khu vực Trung đông

Bahrain

Arab Bank Corporation

ISRAEL

Bank Hapoalim BM

KUWAIT

National Bank of Kuwait S.A.K