»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Khu vực Châu Phi
ALGERIA  
  BANQUE NATIONALE D'ALGERIE
EGYPT  
  BANQUE MISR
  EMIRATES NATIONAL BANK OF DUBAI SAE (FORMERLY BNP PARIBAS
  MASHREQ BANK
  FIRST ABU DHABI BANK PJSC (FORMERLY NATIONAL BANK OF ABU D
  NATIONAL BANK OF EGYPT
GABON  
  CITIBANK N.A.
GHANA  
  GCB BANK LIMITED
MAROC  
  ATTIJARIWAFA BANK (FORMERLY BANQUE COMMERCIALE DU MAROC)
NIGERIA  
  CITIBANK NIGERIA LIMITED
TCHAD  
  ECOBANK TCHAD
  ECOBANK TOGO
TUNISIA   
  BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
SAMOA  
  ANZ BANK (SAMOA) LTD
SOUTH AFRICA
  FIRSTRAND BANK LIMITED
  NEDBANK LIMITED
  STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED,THE