»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Khu vực Châu Phi

EGYPT

American Express Bank - Cairo
Bank of America - Cairo

SOUTH AFRICA

ABSA Bank
First Rand Bank Ltd.
The Standard Bank of South Africa Ltd.