»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Khu vực Châu Mỹ
ARGENTINA
  BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
  BANCO DE LA NACION ARGENTINA
BRAZIL  
  BANCO ABN AMRO S.A.
  BANCO BRADESCO S.A.
  BANCO DO BRASIL S.A.
  BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CHILE  
  BANCO DEL ESTADO DE CHILE
  BANCO BICE
COLOMBIA
  BANCOLOMBIA S.A.
PERU  
  BBVA BANCO CONTINENTAL
PARAGUAY
  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.
  BANCO ITAU PARAGUAY S.A.
URUGUAY
  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A.
  HSBC BANK (URUGUAY) S.A.
  BANCO SANTANDER