»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

callout Họ tên: Lê Đức Thọ
Ngày sinh: 25/7/1970
Học vị: Tiến sỹ Kinh tế
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT VietinBank
Ông Lê Đức Thọ
Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Minh Bình Ông Trần Văn Tần Bà Trần Thu Huyền
Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thế Huân Bà Phạm Thị Thanh Hoài Ông Masahiko Oki
Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT
Masashige Nakazono  
Ông Masashige Nakazono Bà Nguyễn Thị Bắc  
Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT