»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Minh Bình
Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Thanh Tùng Ông Trần Văn Tần Ông Nguyễn Thế Huân
Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT
Bà Phạm Thị Thanh Hoài Ông Koji Iriguchi Ông Nguyễn Đức Thành
Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT
 
Ông Takeo Shimotsu Ông Cát Quang Dương  
Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT