»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Văn Tần
Thành viên - Phụ trách HĐQT
Ông Trần Minh Bình Bà Trần Thu Huyền Ông Nguyễn Thế Huân
Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT
Masashige Nakazono
Bà Phạm Thị Thanh Hoài Ông Masahiko Oki Ông Masashige Nakazono
Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Bắc
Thành viên HĐQT