»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

BAN KIỂM SOÁT

Bà Lê Anh Hà
Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Mạnh Toàn Bà Phạm Thị Thơm Bà Nguyễn Thị Anh Thư
Thành viên Ban Kiểm soát Thành viên Ban Kiểm soát Thành viên Ban Kiểm soát