»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

BAN KIỂM SOÁT

Bà Lê Anh Hà
Trưởng Ban Kiểm soát
 
Bà Phạm Thị Thơm   Bà Nguyễn Thị Anh Thư
Thành viên Ban Kiểm soát   Thành viên Ban Kiểm soát