»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Đỗ Thanh Sơn
Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Ban Điều hành
Bà Lê Như Hoa Ông Koji Iriguchi Ông Trần Công Quỳnh Lân
Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc
HiroshiYamaguchi2405.jpg
Ông Nguyễn Đình Vinh Ông Lê Duy Hải Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc  Phó Tổng Giám đốc
   
  Ông Nguyễn Hải Hưng  
  Kế toán trưởng