»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Nguyễn Hoàng Dũng
Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Ban Điều hành
Bà Lê Như Hoa Ông Masahiko Oki Ông Trần Công Quỳnh Lân
Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc
HiroshiYamaguchi2405.jpg
Ông Nguyễn Đình Vinh Ông Hoàng Ngọc Phương Ông Lê Duy Hải
Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc  Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung Ông Đỗ Thanh Sơn Ông Nguyễn Hải Hưng
Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng