»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Trần Minh Bình
Tổng Giám đốc
HiroshiYamaguchi2405.jpg
Ông Nguyễn Đức Thành Bà Lê Như Hoa Ông Nguyễn Hoàng Dũng
Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc
HiroshiYamaguchi2405.jpg
Bà Nguyễn Hồng Vân Ông Trần Công Quỳnh Lân Ông Nguyễn Đình Vinh
Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc
Masahiko Oki  
Ông Masahiko Oki Ông Nguyễn Hải Hưng  
Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng