»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Nguyễn Hoàng Dũng
Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Ban Điều hành
Masahiko Oki HiroshiYamaguchi2405.jpg
Bà Lê Như Hoa Ông Masahiko Oki Ông Trần Công Quỳnh Lân Ông Nguyễn Đình Vinh
Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung Ông Hoàng Ngọc Phương Ông Lê Duy Hải Ông Nguyễn Hải Hưng
Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc  Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng