»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

  • Tiền gửi
  • Đầu tư tiền gửi có kỳ hạn tự động

Lợi ích sản phẩm

Đặc điểm sản phẩm

Điều kiện sử dụng