»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Nhu cầu khách hàng

Giải pháp của chúng tôi

Điều kiện sử dụng