»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Infographics Ngày 20/8/2018 06:00

“Sáng tạo trẻ VietinBank” - Cuộc thi lớn nhất trong năm dành cho tuổi trẻ

Thanh niên là lực lượng lao động chiếm tỷ lệ cao trong hệ thống VietinBank. Đây cũng là nguồn lực to lớn, được đào tạo bài bản, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của VietinBank trong hiện tại và tương lai.

Được sự đồng ý của Ban Lãnh đạo VietinBank, Đoàn Thanh niên tổ chức cuộc thi Sáng tạo trẻ VietinBank lần thứ II, năm 2018:

Đoàn Thanh niên VietinBank