Thông tin chung
Thông tin chung
Tên đăng ký tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Tên đăng ký tiếng Anh: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Tên giao dịch: VietinBank
Giấy phép thành lập: Số 13/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 17/6/2022
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Mã s doanh nghip: 0100111948 do S Kế hoch và Đầu tư TP. Hà Ni cp ln đu ngày 3/7/2009;
đăng ký thay đi ln th 13 ngày 8/1/2024

Vốn điều lệ: 53.699.917.480.000 đồng
Vốn chủ sở hữu: 130.582.488.000.000 đồng (tại thời điểm 31/3/2024)
Địa chỉ hội sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: (84-24) 3942 1030
Số Fax: (84-24) 3942 1032
Website: www.vietinbank.vn
Mã cổ phiếu: CTG
Sứ mệnh

Sứ mệnh

Là ngân hàng tiên phong trong phát triển đất nước trên cơ sở mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng, cổ đông, người lao động, đối tác và cộng đồng.

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam, đến năm 2030 thuộc Top ngân hàng mạnh nhất Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Đến năm 2045 là ngân hàng mạnh nhất và uy tín nhất Việt Nam, hàng đầu Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và uy tín cao trên thế giới.

Triết lý hoạt động

VietinBank là ngân hàng thương mại quốc gia Việt Nam, đóng vai trò trụ cột và chủ lực của nền kinh tế, đồng hành và phụng sự cho sự phát triển của đất nước.
VietinBank luôn lấy AN TOÀN - HIỆU QUẢ - BỀN VỮNG là mục tiêu phát triển trong mọi thời kỳ, trên cơ sở thực hành tốt 3 triết lý hoạt động:

1. Khách hàng là trung tâm

1. Khách hàng là trung tâm

Khách hàng là mục tiêu, là động lực phát triển, là trung tâm trong mọi hoạt động của Ngân hàng. VietinBank luôn đồng hành, tận tâm và thấu cảm với khách hàng; truyền tải thông tin trung thực, minh bạch, khách quan vì lợi ích khách hàng; mang lại những trải nghiệm tuyệt vời, những sản phẩm, dịch vụ xuất sắc và những giá trị mới tối ưu cho khách hàng.

2. Phát triển con người là then chốt

2. Phát triển con người là then chốt

Con người là nguồn lực cốt lõi của VietinBank. Tại VietinBank, phát triển con người toàn diện là nhiệm vụ then chốt; phát triển nhân tài là nhiệm vụ trọng tâm. VietinBank tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, người lao động cống hiến, phát triển, phát huy hết khả năng, đóng góp vào sự thành công của VietinBank.

VietinBank tuân thủ các nguyên tắc: Công khai, Minh bạch, Khách quan, Toàn diện, Công bằng, Bình đẳng trong phát triển con người, đảm bảo lộ trình công danh, thăng tiến rõ ràng cho đội ngũ.

3. Đổi mới sáng tạo là đột phá

3. Đổi mới sáng tạo là đột phá

Đổi mới và Sáng tạo là yếu tố tiên quyết nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế tiên phong của VietinBank. VietinBank khuyến khích đội ngũ đổi mới, sáng tạo trong mọi hoạt động mỗi ngày, trên cơ sở kế thừa để tạo ra những giá trị mới tốt nhất cho khách hàng, cổ đông, người lao động, đối tác và cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

VietinBank là tập hợp những con người ưu tú, dám thách thức bản thân, vượt qua chính mình, sẵn sàng xông pha, cùng hợp lực, kiến tạo ra các giá trị mới, tiên phong vì khát vọng tầm cao mới. Hệ giá trị cốt lõi của con người VietinBank gồm 5 giá trị:

1. Chính trực

1. Chính trực

Chính trực có nghĩa là luôn trung thực, thẳng thắn, khách quan, tuân thủ và đáng tin cậy. Chính trực là cơ sở tạo dựng nên Niềm tin và Uy tín của VietinBank.
Người VietinBank thể hiện sự chính trực mỗi ngày thông qua:
- Nhất quán trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Thẳng thắn, minh bạch, khách quan trong mọi tình huống.
- Giữ lời hứa và thực hiện nghiêm túc những gì đã hứa, đã cam kết.
- Thượng tôn pháp luật, tuân thủ văn bản chính sách nội bộ, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tránh xung đột lợi ích.

2. Trí tuệ

2. Trí tuệ

Trí tuệ có nghĩa là khả năng suy nghĩ, sử dụng kiến thức, kinh nghiệm, nhìn nhận, đánh giá vấn đề sâu sắc, đa chiều để tạo ra các giá trị mới, dẫn dắt sự phát triển. Trí tuệ là nền tảng thành công của người VietinBank. Mỗi ngày, mỗi người VietinBank:
- Không ngừng học hỏi, chủ động cập nhật và thực hành tri thức mới để có tư duy cởi mở, thấu hiểu bối cảnh, tinh thông nghiệp vụ, thuần thục kỹ năng, trưởng thành về quản lý và truyền cảm hứng trong lãnh đạo. 
- Dám nghĩ, dám thử nghiệm, ứng dụng các giải pháp mới và cải tiến liên tục để nâng cao hiệu quả hoạt động, mang đến những trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng.
- Sáng tạo có chủ đích, tiên phong triển khai các giá trị mới để khẳng định vị thế dẫn dắt Ngành Ngân hàng.

3. Tận tâm

3. Tận tâm

Tận tâm có nghĩa là luôn thể hiện sự nhiệt huyết, tình yêu nghề, trách nhiệm, đam mê, nỗ lực vượt khó, hết lòng, hết sức vì công việc. Tận tâm là nguồn lực nội sinh, là yếu tố nội lực của người VietinBank. Mỗi ngày, mỗi người VietinBank luôn thể hiện sự tận tâm với công việc và khách hàng thông qua:
- Chủ động, nỗ lực không ngừng, hết lòng, hết sức, thực hiện đến tận cùng trách nhiệm đối với công việc, với khách hàng, với đồng nghiệp.
- Vượt khó trong mọi bối cảnh để chinh phục những mục tiêu thách thức, dài hạn, bền vững.
- Truyền cảm hứng về tình yêu nghề, đam mê công việc, ý chí vươn lên và khát vọng xây dựng hệ thống VietinBank.

4. Thấu cảm

4. Thấu cảm

Thấu cảm có nghĩa là sự hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn về điều gì đang xảy ra, những cảm xúc, những nhu cầu, những trải nghiệm và câu chuyện của từng khách hàng, cổ đông, đồng nghiệp, đối tác và xã hội. Thấu cảm góp phần tạo dựng nên một VietinBank tôn trọng, hợp tác và gắn kết. Người VietinBank rèn luyện sự thấu cảm mỗi ngày thông qua: 
- Chủ động lắng nghe và đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, cảm nhận, chia sẻ, xóa bỏ các định kiến và tạo động lực cùng phát triển. 
- Giải quyết vấn đề trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt, trao đổi thẳng thắn, hài hòa lợi ích, hợp tác cùng thắng vì mục tiêu chung. 
- Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

5. Thích ứng

5. Thích ứng

Thích ứng có nghĩa là làm chủ sự thay đổi. Chỉ có sự nhạy bén, chủ động thích nghi và ứng biến với thời đại mới đem lại sự phát triển bền vững và trường tồn cho VietinBank.
Người VietinBank thích ứng mỗi ngày:
- Chủ động nhận diện và đón đầu xu thế trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ các cơ hội và thách thức.
- Nhận diện xa, sớm, kiểm soát tốt rủi ro và luôn có phương án dự phòng trong mọi tình huống.
- Linh hoạt cập nhật kế hoạch, điều chỉnh giải pháp phù hợp và thực thi nhanh để đạt mục tiêu.

Sổ tay văn hóa doanh nghiệp
Văn hóa VietinBank
Sổ tay văn hóa doanh nghiệp

Ban hành năm 2024

Xem chi tiết