»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 24/5/2022 09:15

VietinBank Sầm Sơn thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn (VietinBank Sầm Sơn) thông báo mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tham gia gói thầu mua sắm “Máy bó tiền tự động Cany S-20 trang cấp cho PGD Nghi Sơn và PGD Triệu Sơn tại VietinBank Sầm Sơn”.

Thông tin chi tiết như sau:

I. Thông tin bên mời thầu:

+ Chủ đầu tư: VietinBank Sầm Sơn.

+ Địa chỉ: 2 Đoàn Thị Điểm, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại: 0237 3821 540;  Mã số thuế: 0100111948 - 125.

II. Thông tin gói thầu:

- Tên gói thầu mua sắm: “Máy bó tiền tự động Cany S-20 trang cấp cho PGD Nghi Sơn và PGD Triệu Sơn tại VietinBank Sầm Sơn năm 2022”.

- Loại gói thầu: Mua sắm tài sản cố định thông thường năm 2022.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm 2 máy bó tiền tự động Cany S- 20 trang cấp cho PGD Nghi Sơn và PGD Triệu Sơn tại VietinBank Sầm Sơn.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Tháng 5/2022.

III. Nguồn vốn: Vốn tự có của VietinBank.

IV. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu thông thường

V. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 10h00 ngày 24/5/2022 đến 10h00 ngày 28/5/2022 (trong giờ hành chính).

VI. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu:

+ Phòng Tổ chức Hành chính - VietinBank Sầm Sơn.

- Địa chỉ: 2 Đoàn Thị Điểm, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; điện thoại: 0237 3821 540.

+ VietinBank Sầm Sơn sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Sầm Sơn

null - VietinBank