»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

VietinBank thông báo bán nợ

15/9/2021 - VietinBank

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thông báo bán các khoản nợ vay tiêu dùng để thu thu hồi nợ, thông tin cụ thể như sau:

VietinBank Hà Tĩnh thông báo xử lý khoản nợ có tài sản bảo đảm

14/9/2021 - VietinBank Hà Tĩnh

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh (VietinBank Hà Tĩnh) hiện có nhu cầu xử lý khoản nợ (bao gồm nợ gốc và nợ lãi) của Công ty Cổ phần Thương mại Việt Hà tại VietinBank Hà Tĩnh theo các Hợp đồng thế chấp và Hợp đồng tín dụng đã ký.

Chọn ngày: