»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

null - VietinBank null - VietinBank

THÔNG BÁO

Thành lập Phòng giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;

- Căn cứ Nghị quyết số 074/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 29/03/2021 của Hội đồng quản trị VietinBank về công tác mạng lưới;

- Căn cứ văn bản số 7519/NHNN-TTGS ngày 14/10/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập phòng giao dịch trong nước của VietinBank;

- Căn cứ văn bản số 345/HYE-TTGSNH ngày 27/04/2021 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động Phòng giao dịch;

- Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 05/05/2021 của Hội đồng quản trị VietinBank;

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thành lập Phòng giao dịch Văn Phú trực thuộc Chi nhánh Hưng Yên, cụ thể như sau:

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên - Phòng giao Văn Phú;

- Địa điểm: Thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng giao dịch Văn Phú chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 05/05/2021.

3. Số điện thoại liên hệ: 022 1351 5666  

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác