»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Thu giữ tài sản bảo đảm Ngày 17/02/2024 09:19

VietinBank Cao Bằng thông báo xử lý khoản nợ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng (VietinBank Cao Bằng) thông báo triển khai việc xử lý khoản nợ của khách hàng Chu Xuân Thông để thu hồi nợ vay.

1. Thông tin về tài sản bảo đảm cần xử lý:

1. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) số 133/2018/HĐBĐ/NHCT186/PBL ngày 15/8/2018

- Bên thế chấp:  Ông Chu Xuân Thông và bà Lê Thị Hồng Thủy

- Tài sản thế chấp:

  • Theo giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 361447 do UBND TP. Cao Bằng cấp ngày 12/12/2017, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH01202. Cụ thể như sau:

-Thửa đất số 14; tờ bản đồ số: 10.

- Địa chỉ thửa đất: Tổ 11 (nay là tổ 7), phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Diện tích: 745,0m2.

- Hình thức sử dụng: Riêng: 745,0m2; chung: 0m2.

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị: 114,6 m2; đất trồng cây hằng năm khác: 630,4m2.

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị: Lâu dài; đất trồng cây hằng năm khác: 27/11/2053.

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất (630,4 m2); Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (114,6 m2).

- Hợp đồng thế chấp tài sản số: 133/2018/HĐBĐ/NHCT186/PBL ngày 15/08/2018 đã được công chứng, tài sản đã đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.

  • Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 361445 do UBND TP. Cao Bằng cấp ngày 12/12/2017, vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 01204. Cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 15; tờ bản đồ số: 10.

- Địa chỉ thửa đất: Tổ 11 (nay là tổ 7), phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Diện tích: 626,0m2.

- Hình thức sử dụng: Riêng: 626,0 m2; chung: 0m2.

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây hằng năm khác.

- Thời hạn sử dụng: 27/11/2053.

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất).

- Hợp đồng thế chấp QSDĐ số 133/2018/HĐBĐ/NHCT186/PBL ngày 15/08/2018 đã được công chứng, tài sản đã đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.

1.2   Hợp đồng thế chấp QSDĐ số 94/2019/HĐBĐ/NHCT186/PBL ngày 15/08/2019

- Bên thế chấp: Ông Chu Xuân Thông và bà Lê Thị Hồng Thủy

- Tài sản thế chấp:

  • Theo giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 361443 do UBND TP. Cao Bằng cấp ngày 12/12/2017, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH01206. Cụ thể như sau:

- Thửa đất số 17; tờ bản đồ số: 10.

- Địa chỉ thửa đất: Tổ 11 (nay là tổ 7), phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Diện tích: 126,0m2.

- Hình thức sử dụng: Riêng: 126,0 m2; chung: 0m2.

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây hằng năm khác.

- Thời hạn sử dụng: 27/11/2053.

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Hợp đồng thế chấp tài sản số: 94/2019/HĐBĐ/NHCT186/PBL ngày 15/08/2019 đã được công chứng, tài sản đã đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.

  • Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 361444 do UBND TP. Cao Bằng cấp ngày 12/12/2017, vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 01203. Cụ thể như sau: -

- Thửa đất số: 145; tờ bản đồ số: 10.

- Địa chỉ thửa đất: Tổ 11 (nay là tổ 7), phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Diện tích: 121,0m2.

- Hình thức sử dụng: Riêng: 121,0 m2; chung: 0m2.

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây hằng năm khác.

- Thời hạn sử dụng: 27/11/2053.

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Hợp đồng thế chấp QSDĐ số 94/2019/HĐBĐ/NHCT186/PBL ngày 15/08/2019 đã được công chứng, tài sản đã đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.

  • Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 361446 do UBND TP. Cao Bằng cấp ngày 12/12/2017, vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 01205. Cụ thể như sau:

- Thửa đất số 16; tờ bản đồ: 10.

- Địa chỉ thửa đất: Tổ 11 (nay là tổ 7), phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Diện tích: 402,0m2.

- Hình thức sử dụng: Riêng: 402,0m2; chung: 0m2.

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây hằng năm khác.

- Thời hạn sử dụng: 27/11/2053.

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Hợp đồng thế chấp QSDĐ số 94/2019/HĐBĐ/NHCT186/PBL ngày 15/08/2019 đã được công chứng, tài sản đã đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.

1.3   Hợp đồng thế chấp QSDĐ số 59/2021/HĐBĐ/NHCT186/PBL ngày 28/09/2021

- Bên thế chấp: Ông Chu Xuân Thông và bà Lê Thị Hồng Thủy

- Tài sản thế chấp:

  • Theo giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 553828 do UBND Thành phố Cao Bằng cấp ngày 11/08/2016, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH01060; cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 41; tờ bản đồ số: 10.

- Địa chỉ thửa đất: Tổ 11 (nay là tổ 7), phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Diện tích: 48,0m2.

- Hình thức sử dụng: Riêng: 48,0 m2; chung: chung: 0m2.

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Hợp đồng thế chấp tài sản số: 59/2021/HĐBĐ/NHCT186/PBL ngày 28/09/2021 đã được công chứng, tài sản đã đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.

Lưu ý: Tất cả 6 tài sản đang thế chấp nêu trên là các thửa đất liền kề tạo thành một khu đất rộng 2.067m2, với 2 mặt tiền một mặt giáp đường Phai Khắt Nà Ngần rộng 4,7m, mặt còn lại có 41,4 m giáp với đường bờ Sông nên VietinBank Cao Bằng thực hiện bán đồng thời cả 6 lô không tách rời.

2. Giá chào bán khởi điểm cả 6 lô là: 12.500.000.000 (Bằng chữ: Mười hai tỷ năm trăm triệu đồng).

3. Để biết thêm thông tin về việc mua các tài sản bảo đảm trên vui lòng liên hệ:

- VietinBank Cao Bằng. Địa chỉ: Tòa nhà Phoenix, Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Điện thoại: 0206 3956 619.

- Đầu mối liên hệ:

+ Bà Lê Thị Mai Anh - Phó Phòng Tổ chức Tổng hợp; điện thoại: 0389 493 617.

+ Bà Đoàn Thị Thu Thương - Trưởng Phòng Bán lẻ; điện thoại: 0917 818 868.

- Thời gian liên hệ: Trước ngày 26/2/2023.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Cao Bằng